J. Koek Gevelconsultancy

J. Koek Gevelconsultancy

Gevels van gebouwen bestaan uit verschillende materialen en constructiedelen die op elkaar aansluiten of elkaar overlappen. Voor de duurzaamheid van de gevel en goede leefomstandigheden in het gebouw dienen de verschillende materialen en constructiedelen een goed samenwerkend geheel te vormen.

Ons bureau biedt u gespecialiseerde kennis over metselwerk en daaraan gerelateerde zaken.

Advies bij schade

Gevels van metselwerk kunnen schade vertonen, waarbij kan worden gedacht aan:

  • aantasting van voegwerk onder invloed van weersinvloeden, gevelreiniging, mechanische belastingen, inwerking van vorst of zouten;
  • schade aan metselmortel door een verkeerde samenstelling, inwerking van vorst of zouten;
  • schade aan stenen door vorstinwerking of bijvoorbeeld hoge drukbelastingen;
  • scheurvorming in het metselwerk;
  • ontsierende uitbloei of afzettingen op het metselwerk;
  • lekkage door verkeerde detaillering of gebreken aan waterkerende lagen.
  • advies bij een voorbeeld;

Voor een goed hersteladvies is het belangrijk dat eerst een goede diagnose wordt gesteld over de oorzaak van de schade. Wij kunnen u hierbij van dienst zijn.

Inventarisatie

Met het oog op meerjarenbegrotingen zijn Woningbouwverenigingen en andere vastgoedbeheerders gebaat met goede informatie over de actuele staat van de gevels en het benodigde onderhoud.

Voor aannemers kan een deskundig rapport over de gebreken aan gevels de basis vormen voor een gedegen offerte. Aan de hand van een inspectie van de gevel, eventueel ondersteund door destructief onderzoek in de praktijk en/of laboratoriumonderzoek kunnen wij vaststellen welke problemen zich voordoen en welk herstel of onderhoud noodzakelijk is.

Oordeel

Onafhankelijk oordeel

Regelmatig doen zich geschillen voor over het uiterlijk van metselwerk en voegwerk of daarin voorkomende gebreken. Een onafhankelijk oordeel door een deskundige die door beide partijen wordt geaccepteerd kan een kostbare gang naar de rechter voorkomen.

Op basis van 20 jaar onderzoekservaring bij een groot en onafhankelijk onderzoeksinstituut kunnen wij bij geschillen een onafhankelijk rapport opstellen waarin goede analyse wordt gegeven van de zaken die bij het geschil in het geding zijn. Voor diverse rechtbanken is in dit verband opgetreden als getuige deskundige.

Bekijk hier een rechtzaak van de Rijdende rechter

Kennisoverdracht

Kennis is macht en door kennis van zaken kunnen schades worden voorkomen. Door middel van voordrachten over zaken die van belang zijn voor gevels en de daarin voorkomende schades kunnen uw medewerkers of klanten op het gewenste kennisniveau worden gebracht. De voordracht of workshop kan uiteraard worden aangepast aan het gewenste kennisniveau of vakgebied.

Projecten

Contact


Adres:                   Geel-groenlaan 123
                              2718BT Zoetermeer


Telefoon:              06-12960094


E-mail:                  [email protected]

Verstuur een bericht

* verplicht veld